Avalik konkurss: Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler

26.11.2020 | 20:20

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Spordi riikliku juhtimise eesmärk läbi Kultuuriministeeriumi on aidata realiseerida üldrahvalikku spordihuvi, luues soodsad tingimused sporditegevuse ja liikumisharrastuse arenguks kõikidel tasanditel.

Spordi asekantsler vastutab riikliku spordijuhtimise eest, koordineerib peamiste valdkondlike katusorganisatsioonide kaudu sporditööd ning kujundab spordi rahastamise riiklikku süsteemi, veab eest strateegiadokumendi „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimist ning arendab inimeste liikumisaktiivsuse tõstmiseks valdkondadeülest koostööd.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt tasemel B2;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel) rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“, „Tulemuste saavutaja“ ja „Tööõnne hoidja“ kompetentsidele.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. väga hea Eesti spordielu ja -institutsioonide tundmine ning praktiline töökogemus valdkonnas;
2. strateegilise planeerimise kogemus;
3. valdkondadevaheliste projektide juhtimise/koordineerimise kogemus.

Ametikohale asumise aeg on 2021. a kevadel.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Asekantsler spordivaldkonna eestvedaja ja poliitikakujundajana. Võimalused ja väljakutsed“ (kuni 2 lk);
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 15.12.2020. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).