Avalik konkurss: Maa-ameti peadirektor

14.10.2019 | 16:12

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maa-ameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Maa-ameti peadirektor on eestvedaja, kes tagab läbi ameti tööprotsesside ja inimeste juhtimise riigi maapoliitika elluviimise, kodanike varustamise maa kohta käiva infoga ning riiklike ajakohaste ruumiandmete kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.

Peadirektori peamisteks väljakutseteks on:

  •  maareformi lõpule viimine;
  •  riigi maakatastri arendamine;
  •  ruumiandmeteenuste kvaliteedi tagamine ja teenuste arendamine;
  •  panustamine maa-, regionaal- ja planeeringute valdkonna ühendameti moodustamise analüüsi.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav haridustase;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega „Tulemuste saavutaja“ ja „Tööõnne hoidja“ kompetentsile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. muudatuste elluviimise kogemus;
2. varasem tööalane kokkupuude keskkonna valdkonnas, riigivara või maa küsimustes.


Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, sh kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Tagasivaade 2024. aastal: „Maa-ameti edulugu““.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 15. novembril 2019. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga „Konkurss tippjuhti ametikohale“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).