Avalik konkurss: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler

28.04.2017 | 17:30

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Asekantsler vastutab Eesti ehitus- ja elamumajanduse valdkonna arendamise eest. Olulisemateks väljakutseteks on ehitusvaldkonna digitaliseerimise protsessi käivitamine ja elluviimine, riigi elamumajanduse poliitika väljatöötamises osalemine ning ehitisregistri arendamiseks ja toimimiseks jätkusuutliku ja kasutajasõbraliku mudeli väljatöötamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus ja inglise keele oskus B2-tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele ja protsesside juhtimisele ning koostööle ja kommunikatsioonile.
3. väga hea ülevaade ehitus- ja elamuvaldkonnast ning selle suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui maailmas.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. ehitus- või elamumajanduse valdkonnas töötamise kogemus;
2. magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
3. nii avalikus kui erasektoris töötamise kogemus.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil), http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku haridustaseme kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Minu lahendused ehituse asekantslerina valdkonna kolmele võtmeküsimusele: : ehituse digitaliseerimine, elamumajanduspoliitika kujundamine riigi tasandil ning ehitisregistri jätkusuutlikkuse tagamine“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 24. mail 2017 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "EHITUSE ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6342 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).