Avalik konkurss: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler

22.02.2021 | 11:54

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsleri ametikohale.
    • Jaga

Asekantsleri töö eesmärgiks on panustada Eesti majanduskeskkonna kujundamisse, mis toetab uute ja jätkusuutlike äriideede juurdekasvu, tõstab Eesti ettevõtete positsiooni rahvusvahelises väärtusahelas, on atraktiivne välisinvesteeringutele ning kasvatab Eesti ekspordivõimekust.

Edukas kandidaat armastab väljakutseid, on õpihimuline ja tulemustele orienteeritud eestvedaja, kes innustab ja arendab oma meeskonda. Ta on valmis eesmärgi nimel alati tegema lisapingutuse. Tal on väga head sisulised teadmised majanduse hetkeseisust, siseriiklikest ja rahvusvahelistest arengutrendidest ning oskus korraldada koostööd erinevate asutuste, organisatsioonide, huvigruppide vahel, sh rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. majandusalane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
2. vähemalt kolmeaastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus; 
3. inglise keele oskus C1-tasemel; 
4. rahvusvahelise koostöö kogemus;
5. kompetentsid vastavad avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel) rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“, „Väärtuse looja“ ja „Innovatsiooni vedaja“ kompetentsidele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. väga hea ülevaade majanduse valdkonnast ning selle suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui maailmas;
2. nii avalikus kui erasektoris töötamise kogemus.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus; 
- elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku haridustaseme kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Eesti majanduse 5 suurimat väljakutset ja kuidas mina neid lahendan“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 19. märtsil 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) 

Kati Valvik

Tippjuhtide kompetentsikeskuse konsultant