Avalik konkurss: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler

11.11.2016 | 13:25

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsleri ametikoha täitmiseks

Asekantsler on Eesti infoühiskonna arengusuuna näitaja ja visiooni looja, kes veab eest ettevõtete konkurentsivõime kasvu ja inimeste elukvaliteedi parandamiseks riiklikku IKT strateegiat ning infoühiskonna teenuste arendamist. Tema sõnadel ja tegudel on kaalu ning edasiviivat jõudu nii riigi kui rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele ja protsesside juhtimisele ning koostööle ja kommunikatsioonile.
3. väga hea ülevaade IKT poliitika hetkeseisust ja suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka maailmas.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. vähemalt 3-aastane IKT valdkonna strateegilise arendamise ja eestvedamise või organisatsiooni juhtimise kogemus;
2. magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
3. nii avalikus kui erasektoris töötamise kogemus.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil), http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku haridustaseme kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Minu lahendused Eesti infoühiskonna viiele suurimale väljakutsele.“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 29. novembril 2016 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "SIDE JA RIIGI INFOSÜSTEEMIDE ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6342 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).