Avalik konkurss: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekanstler

03.07.2015 | 16:47

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekanstleri ametikoha täitmiseks.

Asekantsleri peamiseks ülesandeks on minimaalse halduskoormusega ettevõtluskeskkonna kujundamine ning Eesti Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistamine ja selle juhtimine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas. Siseturu asekantsler kujundab poliitikat ning Eesti ja Euroopa Liidu õigusloomet siseturu valdkonnas (kaubandus, kaupade ja teenuste vaba liikumise, tarbijakaitse, turujärelevalve ja kvaliteedi infrastruktuur).

Oma ülesannete edukaks täitmiseks peab asekantsleril olema Euroopa Liidu institutsioonides või rahvusvahelises organisatsioonis töötamise kogemus, väga head teadmised Euroopa Liidu siseturu toimimisest ning Euroopa Liidu regulatsiooni mõjust Eesti ettevõtlusele.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. vähemalt 3- aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
3. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
4. Euroopa Liidu institutsioonides või rahvusvahelises organisatsioonis töötamise kogemus;
5. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega poliitikate kujundamisele, juhtimisvõimekusele, õigusteadlikkusele ning koostööle.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Euroopa Liidu eesistumise võimalused Eestile“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 3. augustiks 2015.a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "SISETURU ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6323 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).