Avalik konkurss: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler

10.11.2014 | 12:12

Uudis
    • Jaga

Transpordi asekantsleri ülesanne on kujundada kvaliteetsete ühenduste, ohutu liikluskeskkonna ja nutikate infotehnoloogiliste lahendustega kasutajasõbralik transpordisüsteem, kus inimeste ja kaupade liikumine oleks mugav, ohutu ja keskkonnasäästlik.

Transpordi asekantsleri peamiseks väljakutseks on transpordi arengukava elluviimine, mille eesmärgiks on muuhulgas majanduse ja riigi arengut toetava taristusüsteemi kujundamine; inimestele ja ettevõtetele kättesaadavate, mugavate, ohutute, kiirete ja kestlike liikumisvõimaluste tagamine; turismi ja ettevõtlust toetavate rahvusvaheliste reisiühenduste tagamine ning eelduste loomine logistikasektori arenguks.

Oma ülesannete edukaks täitmiseks peab asekantsleril olema visioon riigi transpordivaldkonna arendamisest lähtudes meie klientide, liiklejate, vajadustest, väga hea koostöö- ja koordineerimisvõime ning strateegilise juhtimise oskus.  

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. Vähemalt 5-aastane organisatsiooni, ettevõtte või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus, magistrikraad (või sellele vastav kvalifikatsioon) ja võõrkeelte oskus (inglise ja soovitavalt vene keel);
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, õigusteadlikkusele ning kommunikatsioonioskusele.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Transpordisektor kui Eesti majanduskasvu toetaja 2020 perspektiivis“, essee soovitatav pikkus 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. novembril 2014. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "TRANSPORDI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6323 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).