Avalik konkurss: Maksu- ja Tolliameti peadirektor

04.09.2020 | 17:19

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maksu- ja Tolliameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Maksu- ja Tolliamet rakendab riiklikku maksu- ja tollipoliitikat ning kaitseb ühiskonda ja seaduslikku majandustegevust ning tagab tõhusa ja mugava maksude tasumise.

Maksu- ja Tolliameti peadirektori peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on kaasaegsete maksukogumise lahenduste ja e-teeninduse keskkondade täiustamine, ausa konkurentsi ja kestliku maksubaasi kindlustamine, seda eriti majanduskriisi olukorras, ning vabatahtliku maksutahte ja tollikuulekuse suurendamine. Maksu- ja Tolliameti peadirektor tagab organisatsiooni teenindus- ja järelevalvealase tasakaalu ja kujundab ning hoiab usalduslikku suhet maksumaksjate, partnerorganisatsioonide ja ettevõtlusringkondadega. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus;
2. vähemalt 3- aastane juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“, „Tulemuste saavutaja“ ning „Väärtuste looja“ kompetentsidele (https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. suure teenuspõhise organisatsiooni eduka juhtimise kogemus;
2. hea arusaam infosüsteemide ja e-teenuste arendamisest ja toimimisest;
3. teadmised või kogemused maksude või tolli valdkonnast ja järelevalve teostamisest.     

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadi nimetab viieks aastaks ametisse rahandusminister.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Maksu- ja Tolliameti väljakutsed ja võimalused majanduskriisi tingimustes“.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. septembril 2020. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "MAKSU- JA TOLLIAMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).