Avalik konkurss: Maksu- ja Tolliameti peadirektor

03.09.2021 | 17:55

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Maksu- ja Tolliameti peadirektori ametikohale.
  • Jaga

Maksu- ja Tolliamet rakendab riiklikku maksu- ja tollipoliitikat ning kaitseb ühiskonda ja seaduslikku majandustegevust ning tagab tõhusa ja mugava maksude tasumise.

Maksu- ja Tolliameti peadirektori peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on kaasaegsete maksukogumise lahenduste ja e-teeninduse keskkondade täiustamine, ausa konkurentsi ja kestliku maksubaasi kindlustamine, seda eriti majanduskriisi olukorras, ning vabatahtliku maksutahte ja tollikuulekuse suurendamine. Maksu- ja Tolliameti peadirektor tagab organisatsiooni teenindus- ja järelevalvealase tasakaalu ja kujundab ning hoiab usalduslikku suhet maksumaksjate, partnerorganisatsioonide ja ettevõtlusringkondadega.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. magistrikraad või sellele vastav haridustase;
 2. vähemalt 5-aastane eelnev edukas töökogemus suurestruktuuriüksuse või organisatsiooni juhina;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“, „Tulemuste saavutaja“ ning „Innovatsiooni vedaja“ kompetentsidele (https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

Eelistame kandidaati, kellel on:

 1. avalikus sektoris töötamise kogemus või avaliku sektori toimimise väga hea tundmine;
 2. teenuspõhise organisatsiooni eduka juhtimise kogemus;
 3. hea arusaam infosüsteemide ja e-teenuste arendamisest ja toimimisest;
 4. head teadmised finantsjuhtimisest.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa (tase salajane) olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadil palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal „Maksu- ja Tolliameti peadirektori väljakutsed“ kuni 2 lk A4.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 23. septembril 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).