Avalik konkurss: Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor

11.06.2020 | 17:10

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Põllumajandus- ja Toiduamet on Maaeluministeeriumi poolt loodav valitsusasutus, mis luuakse Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti ühendamisel.*

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor on eestvedaja, kes tagab läbi asutuse tööprotsesside ja inimeste juhtimise usaldusväärse toiduohutuse süsteemi ja tasakaalus põllumajandus-keskkonna.

Tema peamisteks väljakutseteks on:
• Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti ühendamine hästitoimivaks ja kvaliteetseid teenuseid pakkuvaks asutuseks;
• Põllumajandus- ja Toiduameti kujundamine tulevikku vaatavaks valdkonna  tunnustatud kompetentsikeskuseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 5 aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“, „Tulemuste saavutaja“ ja „Tööõnne hoidja“ kompetentsidele.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. muudatuste elluviimise kogemus;
2. varasem tööalane kokkupuude põllumajanduse, loomatervise, taimetervise või toiduohutuse valdkonnas;
3. arusaamine Eesti avaliku sektori toimimisest;
4. teise võõrkeele valdamine B2 tasandil, soovitavalt prantsuse, saksa, vene või soome keel.

Kandidaadilt eeldame salajase taseme riigisaladuse, EL ja NATO salajase juurdepääsu õiguse olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Ametikohale asumise aeg on 1. jaanuaril 2021. aastal. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avalduse, sh kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil; http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Tagasivaade 2025. aastal: „Põllumajandus- ja Toiduameti edulugu““, essee pikkus kuni 2 lk.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 3.08.2020. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMETI PEADIREKTOR" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee (tähtaega on maaeluministeeriumi ettepanekul riigisekretäri otsusega pikendatud).

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).

* Seaduseelnõu Põllumajandus- ja Toiduameti moodustamise kohta on Riigikogu menetluses (Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 164 SE).