Avalik konkurss: Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor

28.11.2017 | 09:45

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori ametikoha täitmiseks.

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub oma teenindatavatele asutustele riigi raamatupidamise, personali- ja palgaarvestuse ning riigihangete korraldamist, arendab riigi ühtset majandusarvestuse tarkvara ja tagab selle kasutusvõimaluse ning peab arvestust riigi nõuete rahaliste kohustuste üle.

Peadirektori peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on uute üha keerulisemate tugiteenuste kvaliteetne osutamine ning kiirelt kasvava ja laieneva organisatsiooni kliendikeskne ja efektiivne juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus;
2. vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus;
3. eesti keele oskus C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistame kandidaati, kellel on eduka juhtimise kogemus vähemalt keskmise suurusega organisatsiooni juhina.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12. detsembril 2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).