Avalik konkurss: Riigiarhivaar

25.08.2015 | 09:43

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi riigiarhivaari ametikohale.

Riigiarhivaari põhiülesandeks on Rahvusarhiivi juhtimine ja esindamine, riigi asjaajamise ja arhiivinduse arengu kavandamises osalemine ning arhiivinduse arengusuundade elluviimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus ning inglise keele oskus C1-tasemel;
2) Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele, inimeste ja  ressursside juhtimisele ning koostööle.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1) ajaloo, arhiivinduse või dokumendihalduse alane haridus;
2) eelnev töökogemus dokumendihalduse või arhiivindusega seotud valdkonnas;
3) põhjalikud teadmised arhiivinduse korraldamisest ja juhtimisest, elektroonilise dokumendihalduse ja digitaalarhiivinduse ning arhiivindusalaste rahvusvaheliste organisatsioonide toimimise põhimõtetest.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;

Dokumendid palume esitada hiljemalt 13. septembril  2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "RIIGIARHIVAARI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 7350 111 (Haridus- ja Teadusministeerium).