Avalik konkurss: Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor

25.08.2014 | 13:15

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori ametikoha täitmiseks.

Euroopa Liidu (EL) asjade direktor nõustab ja toetab peaministrit EL asjades ning seisab hea valitsuse EL poliitika suutlikkuse ja terviklikkuse eest. EL asjade direktori üks olulisemaid eesmärke on Eesti EL Nõukogu eesistumise edukas ettevalmistamine ja läbiviimine.

EL asjade direktor juhatab EL koordinatsioonikogu tööd, talle allub Riigikantselei EL sekretariaat.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus ja inglise keele oskus C1 tasemel;
2) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, protsesside juhtimisele, suhtevõrgustike loomisele, kommunikatsioonile ja enesejuhtimisele (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati, kellel on:
1) EL poliitika kujundamise ja koordineerimise kogemus;
2) avaliku teenistuse tippjuhina töötamise kogemus.


Kasuks tuleb:
1) Eesti alalises esinduses või EL institutsioonis töötamise kogemus;
2) prantsuse keele oskus.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Eesti eesmärgid EL Nõukogu eesistumisel ja minu roll nende elluviimisel“ (kuni 2 lehekülge).


Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. septembril 2014. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "EUROOPA LIIDU ASJADE DIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).