Avalik konkurss: Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor

21.05.2019 | 08:48

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori ametikoha täitmiseks.

Euroopa Liidu (edaspidi EL) asjade direktor nõustab ja toetab peaministrit EL asjades ning tagab Eesti EL koordinatsioonisüsteemi toimimise, sh juhatab koordinatsioonikogu tööd. Tema väljakutseks eelseisval perioodil on Eesti ja Euroopa Liidu strateegiaportsesside parem lõimimine ja EL kommunikatsiooni arendamine Eestis. EL asjade direktorile allub vahetult Riigikantselei EL sekretariaat.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1-tasemel;
4. EL poliitika kujundamise protsessi tundmine;
5. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. EL poliitika kujundamise ja koordineerimise kogemus;
2. EL institutsioonides töötamise kogemus või kogemus Eesti esindamisest EL töörühmades;
3. avaliku teenistuse tippjuhina töötamise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame täiesti salajase tasemega riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, sh kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse (soovitatavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia hariduse kohta;
- essee teemal „Eesti Euroopas 2023“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 15. augustil 2019. a  tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga „EL direktori konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).