Avalik konkurss: Riigikantselei strateegiadirektor

31.01.2017 | 09:41

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Riigikantselei strateegiadirektori ametikohale.

Strateegiadirektori ülesanne on riigi strateegilise arengu toetamine, valitsuse eesmärkide elluviimise koordineerimine, konkurentsivõime kasvuplaanide väljatöötamine ja neid toetavate algatuste käivitamine ja eestvedamine. Ta koordineerib hea riigivalitsemise ja haldusvõimekuse arendamist ning nõustab valitsust ja peaministrit. Strateegiadirektor juhib strateegiabüroo tööd ning tagab büroo ülesannete täitmise.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 3-aastane
juhtimiskogemus ja inglise keele oskus C1-tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile,
rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, protsesside juhtimisele, suhtevõrgustike
loomisele, kommunikatsioonile ja enesejuhtimisele (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati:
1. kellel on strateegilise juhtimise ning poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
2. kellel on avaliku teenistuse tippjuhina töötamise kogemus.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil,
https://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Kuidas toetan strateegiadirektorina riigi strateegilist arendamist ja valitsuse prioriteetide elluviimist” (kuni 2 lehekülge).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 22. veebruaril 2017. a tippjuhtide valikukomisjonile
aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "STRATEEGIADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).