Avalik konkurss: Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktor

31.01.2017 | 10:08

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori ametikohale.

Valitsuskommunikatsiooni direktori ülesanne on valitsuskommunikatsiooni strateegiline juhtimine, valitsuse ja peaministri eesmärkide ja tegevuse kommunikatsiooni korraldamine ning valitsusasutuste kommunikatsiooniüksuste koostöö koordineerimine.
Valitsuskommunikatsiooni direktor juhib valitsuse kommunikatsioonibüroo tööd ning tagab büroo ülesannete täitmise.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus ning inglise keele oskus C1-tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, koostööle, suhtevõrgustike loomisele ja enesejuhtimisele (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. väga head teadmised kommunikatsiooni strateegilisest juhtimisest ja poliitika kujundamise protsessist;
2. kommunikatsiooniüksuse juhtimise ja arendamise kogemus;
3. vene keele oskus vähemalt B2-tasemel;
4. avalikus sektoris töötamise kogemus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil; http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Minu nägemus valitsuskommunikatsiooni eesmärkidest, rollist ja korraldamisest“ (kuni 2 lehekülge).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 22. veebruaril 2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga
"VALITSUSKOMMUNIKTSIOONI DIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).