Avalik konkurss: Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktor

26.10.2020 | 11:25

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori ametikoha täitmiseks.

Valitsuskommunikatsiooni direktori ülesanne on valitsuskommunikatsiooni strateegiline juhtimine, valitsuse ja peaministri eesmärkide ja tegevuse kommunikatsiooni korraldamine ning valitsusasutuste kommunikatsiooniüksuste koostöö koordineerimine. Valitsuskommunikatsiooni direktorile allub vahetult valitsuse kommunikatsioonibüroo. Samuti julgeoleku ja riigikaitse valdkonna strateegilise kommunikatsiooni koordineerimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus
3. inglise keele oskus C1-tasemel
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Edukas kandidaat on mõjus tulemuste saavutaja, tuleviku kujundaja ning tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on: 
1. väga head teadmised kommunikatsiooni strateegilisest juhtimisest  ja valitsuskommunikatsiooni põhimõtete ning poliitika kujundamise protsessi tundmine
2. vene keele oskus B2-tasemel
3. avalikus sektoris töötamise kogemus

Kandidaadilt eeldame täiesti salajase tasemega riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, sh kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse (soovitavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia hariduse kohta;
- essee teemal „Ühtne valitsuskommunikatsioon koalitsioonivalitsuses“ (kuni 2 lehekülge).

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 23.11.2020.a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "Valitsuskommunikatsiooni direktori konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).