Avalik konkurss: Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktor

07.06.2021 | 12:36

Riigisekretär pikendab dokumentide esitamise tähtaega Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori ametikohale kandideerimiseks.
    • Jaga

Valitsuskommunikatsiooni direktori ülesanne on valitsuskommunikatsiooni strateegiline juhtimine, valitsuse ja peaministri eesmärkide ja tegevuse kommunikatsiooni korraldamine ning valitsusasutuste kommunikatsiooniüksuste koostöö koordineerimine. Valitsuskommunikatsiooni direktorile allub vahetult valitsuse kommunikatsioonibüroo. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1.    kõrgharidus
2.    vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus
3.    inglise keele oskus C1-tasemel
4.    kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (https://www.riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel). Edukas kandidaat on mõjus tulemuste saavutaja, tuleviku kujundaja ning tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:  
1.    väga head teadmised kommunikatsiooni strateegilisest juhtimisest  ja valitsuskommunikatsiooni põhimõtete ning poliitika kujundamise protsessi tundmine 
2.    vene keele oskus B2-tasemel
3.    avalikus sektoris töötamise kogemus

Kandidaadilt eeldame täiesti salajase tasemega riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadil palume esitada: 
-    motiveeritud avalduse;
-    elulookirjelduse, sisestatuna konkursiveebi;
-    tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
-    kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
-    essee teemal „Valitsuskommunikatsioon digimaailmas: kuidas kasvatada usaldust riigi vastu Tiktoki ajastul?“ Essee pikkus on kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 9.augustil 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil https://tippjuhid.riigikantselei.ee/konkurss/valitsuskommunikatsiooni-direktor

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).