Avalik konkurss: Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler

06.10.2014 | 12:48

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri põhiülesandeks on suunata ja koordineerida Siseministeeriumis ning selle valitsemisalas korrakaitse-, kriminaal-, kodakondsus-, migratsiooni- ja piirivalvevaldkonda.

Tema peamiseks väljakutseks on oma vastutusvaldkonnas Eesti suurima valitsemisalaga ministeeriumis eesmärgistatud ja mõjusa poliitika kujundamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja keele oskus;
2) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele ja poliitikate kujundamisele ning inimeste juhtimisele ja kommunikatsioonile.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3) head teadmised siseturvalisuse valdkonnast;
4) inglise keele suuline oskus vähemalt B2 ning kirjalik oskus vähemalt B1 tasemel.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika strateegilised valikud lähiaastatel ning tippjuhi roll nende elluviimises“, soovitav pikkus 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 29. oktoobril 2014. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „SISEMINISTEERIUMI KORRAKAITSE- JA MIGRATSIOONIPOLIITIKA ASEKANTSLERI KONKURSS“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 612 5143 (Siseministeerium).