Avalik konkurss: Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler

29.12.2014 | 17:24

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsleri ametikohale.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler juhib ja korraldab info ja kommunikatsioonitehnoloogia osakonna ning digitaalvõimekuse arendamise osakonna tööd, et tagada avalike e-teenuste integreeritud ning valdkonna- ja valitsemisalaülene arendamine.
Asekantsleri peamine ülesanne on vastusvaldkonna visiooni loomine ning ühtse arusaama ja hoiakute kujundamine, mille tulemusena muutub e-teenuste kujundamine ja arendamine ning toimiv digitaalareng kõigi valitsemisala keskastmejuhtide jaoks igapäevatöö osaks.


Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus, juhtimiskogemus ja inglise keele oskus;
2) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste juhtimisele, ressursside juhtimisele ja koostööle.


Eelistame kandidaati:
1) kes tunneb hästi vastutusvaldkonna arenguid Eestis ja mujal maailmas ning ministeeriumi valitsemisala toimimist;
2) kellel on visiooni loomise ja arendusprojektide juhtimise kogemus;
3) kellel on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
4) inglise keele oskus B2 tasemel.


Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „E-teenuste arenguvisioon Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas“ (soovitatav pikkus 2 lehekülge).


Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. jaanuaril 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „E-TEENUSTE ARENGU JA INNOVATSIOONI ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.


Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 9262 (Sotsiaalministeerium).