Avalik konkurss: Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler

21.05.2018 | 14:31

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsleri väljakutse on tagada töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonna teenuste lihtsus ja kasutajasõbralikkus ning kujundada Sotsiaalministeeriumi e-teenuste juhtimismudel. Leida tuleb ka viisid, kuidas tehnoloogia, tervishoiu ja analüütika ühendamisel luua lahendused personaalmeditsiini tarbeks, et paremini hinnata individuaalseid haigestumise riske ja valida ennetusstrateegiaid, diagnostika – ning raviviise.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus B2  tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. head teadmised Eesti avaliku sektori toimimisest.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 11. juunil 2018 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "e-teenuste ja innovatsiooni asekantsleri konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 6269 260 (Sotsiaalministeerium).