Avalik konkurss: Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

03.11.2021 | 18:56

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri ametikohale.
    • Jaga

Asekantsleri töö eesmärkideks on:
- inimväärset ja iseseisvat toimetulekut võimaldava jätkusuutliku sotsiaalteenuste ning toetuste süsteemi loomine;
- sotsiaal-, tervise-, töö- ja haridusvaldkondade ülese inimkeskse ja elukaarepõhise teenusdisaini juurutamine sotsiaalvaldkonnas;
- teabetehnoloogiliste ja uuenduslike lahenduste juurutamine sotsiaalvaldkonnas, nii teenuste vahetuks osutamiseks kui valdkonna juhtimiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (https://www.riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega tuleviku kujundamisel, innovatsiooni juhtimisel ning tulemuste saavutamisel.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
- head teadmised Eesti sotsiaal- ja tervisesüsteemi toimimisest;
- varasem suurte strateegiliste protsesside juhtimise kogemus;
- vene keele oskus tasemel B2.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat. Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Kandidaatidel palume esitada: 
- motiveeritud avalduse; 
- elulookirjelduse (sisestatuna konkursiveebi);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Õigusaktide asemel disainmõtlemine ja selged sõnumid“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 22.11.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 9260 (Sotsiaalministeerium).