Avalik konkurss: Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler

24.04.2018 | 13:41

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Tööala asekantsleri väljakutse on kujundada tööpoliitikat, sh aidata kaasa majanduse struktuurimuutustele, andes inimestele oskuseid uutes majandusharudes töötamiseks, töötada välja ja rakendada töötushüvitiste reform ning viia tööõigus kooskõlla tuleviku tööga ning leida lahendused tööõnnetuste vähendamiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. väga head teadmised majandusest, avaliku sektori toimimisest, tööturuprotsessidest ja vastavast õigusruumist; 
2. kõrgharidus majanduse või õiguse valdkonnas.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaatidel palume esitada: 
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Tuleviku töötus: kuidas muudab tuleviku töö tööhõivepoliitikat“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 15.05.2018. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "Tööala asekantsleri konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 9260 (Sotsiaalministeerium).