Avalik konkurss: Statistikaameti peadirektor

16.12.2016 | 11:54

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Statistikaameti peadirektori ametikohale.

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele usaldusväärset ja objektiivset infoteenust Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta.

Statistikaameti peadirektori peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse ettevalmistamine, andmete esitamisega kaasneva halduskoormuse vähendamine ning 2017. aastal toimuva Eesti EL eesistumise edukas läbiviimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon statistika või majanduse või nendega seotud erialal;
2) vähemalt 5 aastane eelnev edukas töökogemus struktuuriüksuse või organisatsiooni juhina;
3) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, inimeste  juhtimisele, koostööle ning suhtevõrgustike arendamisele (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati, kellel on varasem kogemus:
1)  infosüsteemide arendamisel ja/või statistiliste andmete kogumisel ja töötlemisel;
2) muudatuste juhtimisel;
3) rahvusvahelises koostöös.

Statistikaameti peadirektori nimetab rahandusministri ettepanekul ametisse statistikaseaduse paragrahv 11 alusel Vabariigi Valitsus viieks aastaks. Konkurssi läbiviiv komisjon kuulab ära statistikanõukogu seisukoha kandidaadi sobivuse kohta.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. jaanuaril 2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "STATISTIKAAMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).