Avalik konkurss: Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler

29.06.2021 | 09:51

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsleri ametikohale
  • Jaga

Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler vastutab põhimääruse kohaselt ministeeriumi haldus-, rahandus- ja infotehnoloogia valdkondade toimimise ja arengu eest. Asekantsler on nii juht kui ka eestvedaja, kes oma otsuste ja juhtimisviisi kaudu mõjutab kõigi ministeeriumi töötajate heaolu. 

Tema peamisteks väljakutseteks on:

 • Välisministeeriumi toetusstruktuuri, sh vastavate osakondade ja infosüsteemide, fokusseerimine põhitegevusalade toetuseks;
 •  eelarve ja tegevuste planeerimissüsteemi käitamine efektiivsel ja ministeeriumi põhiülesannete täitjatele maksimaalset toetust pakkuval viisil;
 • kinnisvaraportfelli efektiivne haldamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. Magistrikraad ja vähemalt 3-aastane struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus;
 2. Inglise keele oskus C1 tasemel;
 3. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega „Tulemuste saavutaja“, „Väärtuse looja“ ja „ Tööõnne hoidja“ kompetentsidele;
   

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:

 1. Organisatsiooni tervikuna hõlmavate muudatuste elluviimise kogemus;
 2. Varasem kogemus riigivara ja riigihangete valdkonnas;
 3. Pikaajaline rahvusvahelises organisatsioonis töötamise või välisriigis elamise kogemus;
 4. Teise võõrkeele oskus B2 tasemel.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Kandidaatidel palume esitada:

 • motiveeritud avalduse;
 • elulookirjelduse, sisestatuna konkursiveebi;
 • tunnistuse või diplomi koopia vajaliku haridustaseme kohta;
 • kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: „Haldusküsimuste asekantsleri roll välispoliitika arengukava elluviimisel“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt  1.septembril 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 637 7320 (Välisministeerium).

Diana Lorents

Kommunikatsiooninõunik