Avalik konkurss: Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler

20.09.2016 | 12:10

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri ametikohale.

Vanglate asekantsleri põhiülesandeks on vanglate osakonna ja vanglate tegevuse juhtimine. Vanglate asekantsleri peamiseks väljakutseks on vanglateenistuse liitmine ühtseks valitsusasutuseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, ressursside juhtimisele ja koostööle;
5. vastavus vanglateenistuse ametnikule esitatavatele ning ametikohale kehtivatele tervise- ja kehalise ettevalmistuse nõuetele.

Eelistatud on kandidaadid, kellel on head teadmised vanglasüsteemist.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Edasipääsenud kandidaatidele teostatakse konkursi käigus taustakontroll vastavalt vangistusseaduse §-le 114/1.

Ametikoha asukohaks on Jõhvi.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus europassi CV vormil (http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Eesti vangistus- ja kriminaalhooldussüsteem 2021“ pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12. oktoobril 2016 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõna VANGLATE ASEKANTSLERI KONKURSS või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 620 8132 (Justiitsministeerium).