Avaliku teenistuse aastaraamat 2000 annab ülevaate Eesti ametnikkonnast

19.06.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 19. juunil 2001. a.Kolmapäeval, 20. juunil kell 15 esitleb Riigikantselei Stenbocki majas Avaliku teenistuse aastaraamatut 2000. Teist korda väljaantav aastaraamat annab põhjaliku ülevaate Eesti avaliku teenistuses aasta jooksul toimunud olulisematest muudatustest, personalijuhtimise olukorrast Eesti avalikus sektoris, ametnike koolitamisest ja atesteerimisest ning ametnikkonna koosseisust.

Lisaks ülevaatele ametnikkonnast leiavad aastaraamatus sellel aastal käsitlemist Avaliku teabe seaduse rakendamine ja teabe avalikustamise põhimõtted, Siseministeeriumi tegevus haldusterritoriaalse ning Riigikantselei tegevus avaliku halduse reformi ettevalmistamisel. Antakse ülevaade Justiitsministeeriumis ette valmistatud avaliku teenistuse arendamise strateegiast ning Riigikantselei tegevusest uuele asjaajamiskorrale ülemineku ettevalmistamisel. 

2000. aasta 31. detsembri seisuga oli Eesti avalikus teenistuses 20 472 ametnikku, neist 81% töötab ministeeriumide valitsemisalades olevates ametites ja inspektsioonides. Ülejäänud ametnikud jagunevad ministeeriumide, põhiseaduslike institutsioonide ja maavalitsuste vahel. Aastaraamatu andmeil on mehi ja naisi on ametnike hulgas peaaegu võrdselt – naisi 52% ja mehi 48%, naiste osakaal on suurim vanemametnike põhigrupis (57%) ning meeste osakaal kõrgemate ning nooremametnike põhigruppides. Eesti ametnik on küllaltki noor, 55 % ametnike vanus on alla 40 aasta. Ametnikkonnast moodustavad 40 % kõrgharidusega inimesed, lisaks on ligi kolmandik ametnikke keskeriharidusega. 


Aastaraamatu on koostanud Riigikantselei. Kaastööd tegid Justiitsministeerium, Siseministeerium ning Eesti Kõrgem Kommertskool. 
Alates 20. juunist on aastaraamat vaadeldav läbi Interneti aadressil http://www.riik.ee/riigikantselei/atp/


Lugupeetud ajakirjanikud! 
Ootame Teid Stenbocki majja Avaliku teenistuse aastaraamat 2000 esitlusele kolmapäeval, 20. juunil kell 15!


Lähemalt: Viire Rannasoo, Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonna juhataja, viire.rannasoo@rk.ee, tel 693 5820.Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832