Avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsil arutatakse OECD riigivalitsemise raporti elluviimist

11.10.2012 | 14:17

Uudis
    • Jaga

Täna alanud Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsil arutatakse möödunud aasta kevadel esitletud OECD riigivalitsemise raporti elluviimise seisu ning järgmisi eesmärke.

Riigisekretär Heiki Loot tõi konverentsi avakõnes OCED raporti soovituste täitmiseks tehtud olulisemate reformidena välja valitsuse otsustusprotsesside arendamise ja avaliku teenistuse seaduse vastuvõtmise.

Valitsuse otsustusprotsesside arendamiseks käivitati mitmetes olulistes valdkondades roheliste raamatute koostamine, võeti vastu hea õigusloome ja normitehnika eeskiri, kinnitati uuendatud kaasamise hea tava ning töötati välja mõjude hindamise metoodika.

Uue avaliku teenistuse seadusega korrastatakse avaliku teenistuse palgasüsteem, koondatakse vastutus avaliku teenistuse arendamise eest ühte ministeeriumisse ning kaotatakse rotatsiooni takistavad sätted. „Olulise, tippjuhte puudutava uuendusena soodustatakse avaliku teenistuse tippjuhtide rotatsiooni ja teenistusalast arendamist,“ ütles Loot.

„Äramärkimist väärib kindlasti ka tugiteenuste tsentraliseerimine. Paistab, et esialgsetest hirmudest ja umbusust oleme üle saamas ning murrang on toimunud,“ lisas Loot.

Järgmiste aastate peamiste reformidena tõi Loot esile valitsuse töökorralduse paindlikkuse suurendamise, avalike teenuste pakkumise parema koordineerimise ning EL vahendite terviklikuma ja reforme paremini toetava planeerimise.

2010. aastal korraldas OECD Eesti valitsemissektori toimivuse analüüsi. Möödunud aasta alguses valminud lõppraporti põhjal tuleb Eestil liikuda ühtsema riigivalitsemise suunas, kasutades maksimaalselt ära piiratud inim- ja finantsressursse, suurendades innovatsioonisuutlikkust ning täiustades riigivalitsemise paindlikkust ja koostööd.

Pärast raporti avaldamist arutasid ministeeriumide kantslerid riigikantselei juhtimisel läbi olulisimad vajalikud muudatused Eesti valitsemiskorralduses ja leppisid kokku 14 tegevusprioriteedis, mis said möödunud aasta sügisel valitsuskabineti nõupidamisel heakskiidu.

Nagu ka möödunud aastal, on OECD raport ja selle ettepanekud täna ja homme toimuva konverentsi peateemaks.

Konverentsil teeb pöördumise peaminister Andrus Ansip, toimuvad diskussioonid valitsuse eesmärkidest ja nende elluviimisest, avalikest teenustest, avaliku teenistuse arengutest ning Euroopa Liidust.

Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide konverents toimub kolmandat korda. Konverentsil osalevad ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid ning ametite ja inspektsioonide peadirektorid.

Konverentsi korraldab Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus ning seda rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja Riigikantselei eelarvest.

OECD raport ja tegevuskava: http://valitsus.ee/et/riigikantselei/oecd-raport

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
53 0304 53
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee