Avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsil arutatakse OECD riigivalitsemise raporti elluviimist

20.10.2011 | 15:30

Uudis
    • Jaga

Täna alanud Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsil arutatakse kevadel esitletud OECD riigivalitsemise raportis antud soovitusi, mille elluviimiseks on Riigikantselei koostöös ministeeriumide kantsleritega koostanud tegevuskava.

Riigisekretär Heiki Loot ütles konverentsi avamisel, et raporti elluviimine ja riigivalitsemise parandamine sõltub paljuski kõrgematest riigiametnikest. „Arvatavasti pakub raport meile kõneainet mitmeks järgnevakski aastaks. Probleemid ei aegu ega lahene iseenesest, vaid nõuavad eelkõige kõrgematelt riigiametnikelt pikaajalist ja järjekindlat pühendumist,“ lisas Loot.

2010. aastal korraldas OECD Eesti valitsemissektori toimivuse analüüsi, mille esialgsed tulemused olid arutelu alus eelmise aasta tippjuhtide konverentsil „Vähemaga paremini“. Käesoleva aasta alguses valminud lõppraporti põhjal tuleb Eestil liikuda ühtsema riigivalitsemise suunas, kasutades maksimaalselt ära piiratud inim- ja finantsressursse, suurendades innovatsioonisuutlikkust ning täiustades riigivalitsemise paindlikkust ja koostööd.

Pärast raporti avaldamist käesoleva aasta märtsis arutasid ministeeriumide kantslerid Riigikantselei juhtimisel läbi olulisimad vajalikud muudatused Eesti valitsemiskorralduses ja leppisid kokku 14 tegevusprioriteedis, mis said möödunud nädala valitsuskabineti nõupidamisel heakskiidu.

OECD raport ja selle ettepanekud on 20. ja 21. oktoobril toimuva Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsi „Ühtsema valitsemise poole“ peateema.

Konverentsil toimuvad diskussioonid valitsuse eesmärkidest ja nende elluviimisest, avalikest teenustest ning avaliku teenistuse arengusuundadest. Peale selle esitletakse tippjuhtide pühendumust ja asjatundlikkust käsitlenud kahe äsjalõppenud uuringu tulemusi.

Konverentsil osalevad ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid ning ametite ja inspektsioonide peadirektorid.

Konverentsi korralduse ja sisulise ülesehituse eest vastutab Riigikantselei ning seda rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest ja Riigikantselei eelarvest.

OECD raport ja selle rakendamise tegevuskava.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
53 0304 53

kristiina.tiimus@riigikantselei.ee