Avatud Eesti Fond ja riigikantselei toetavad kodanikuühenduste euroteavitust

18.03.2005 | 12:16

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja18. märts 2005 Avatud Eesti Fond ja riigikantselei toetavad kodanikeühenduste Euroopa Liidu alast teavitustegevust ühe miljoni krooniga. Toetuse eesmärk on tõsta avalikkuse teadlikkust Euroopa Liidust, Euroopa põhiseaduse lepingust ning Eesti osalusest Euroopa Liidu otsustusprotsessis.28. veebruariks teavitusprojektide konkursile esitatud projektide toetamiseks eraldasid sel aastal Avatud Eesti Fond ja riigikantselei EL teabetalitus kumbki 500 000 kooni. Korralduskulud kannab fond. “Juba viiendat aastat korraldataval konkursil said tänavu toetust eelkõige need projektid, mis arendavad väitlust Euroopa põhiseaduse lepingu sisu ja eesmärkide üle,” ütles Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. Toetuse saajate hulgas on näiteks Juristide Liit, Inimõiguste Instituut, SA Võrumaa Arenguagentuur, Eesti Väitlusselts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Teabekeskus Oma Riik jt.

“Mul on hea meel tõdeda, et sel aastal toimuvad mitmed Avatud Eesti Fondi ja riigikantselei rahastatavate projektidega ette nähtud tegevused regioonides. Nõnda saame me veelgi enam aidata kaasa maapiirkonna elanike teadlikkuse tõstmisele,” märkis EL teabetalituse infonõunik Gerli Hummel.

Käesoleva projektikonkursi raames rahastatakse kokku 15 mittetulundusühingu 16 projekti. Konkursile esitati 41 projekti, milles taotleti kokku 2,8 miljonit krooni.

Projekte hindas ekspertkomisjon, kuhu kuulusid Avatud Eesti Fondi, riigikantselei EL sekretariaadi ja EL teabetalituse esindajad. Hindamisel lähtuti projekti vastavusest programmi eesmärkidele, professionaalsusest, argumenteeritusest, läbimõeldud tegevus- ja ajakavast, jätkusuutlikkusest ning kulude põhjendatusest.

Lisainfo:
Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juhataja
telefon 6 313 793
e-post mall@oef.org.ee

Gerli Hummel
riigikantselei EL teabetalituse infonõunik
telefon 693 5950
e-post gerli.hummel@riigikantselei.ee