Avatud valitsemise partnerlus sai koordineeriva kogu

04.11.2014 | 17:30

Uudis
    • Jaga

Stenbocki majas kogunes täna esimest korda avatud valitsemise partnerluse (AVP) koordineeriv kogu, kes hakkab jälgima AVP tegevuskava elluviimist.

Riigi esindajatest ja valitsusvälistest partneritest moodustatud kogu sai esimese ülevaate AVP tegevuskava elluviimise hetkeseisust ning edasistest plaanidest. Kogu andis tegevuste elluviijatele suunise kirjutada tegevused ja nende eesmärgid täpsemaks, et nende fookust saaks vajadusel täpsustada ja edukust paremini hinnata.

Riigisekretär moodustas AVP koordineeriva kogu käesoleva aasta septembris. Kogu ülesanne on jälgida ja koordineerida 2014-2016 tegevuskava elluviimist, anda osalistele soovitusi ja langetada partnerlusega seotud otsuseid. Samuti annab kogu hinnangu tegevuskava elluviimisele ning aitab kaasa Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärkide ja tegevuste kajastamisele.

Kogu juhib riigisekretär Heiki Loot,  sinna kuuluvad E-Riigi Akadeemia e-demokraatia programmi juht Liia Hänni, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu juhataja Maris Jõgeva, Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel, AVP ümarlaua koordinaator Andrei Liimets Avatud Eesti Fondist, Eesti-Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson, Poliitikauuringute Keskus Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp, justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas, rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali, siseministeeriumi kantsler Leif Kalev, majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Merike Saks ning välisministeeriumi kantsler Alar Streimann. Töörühma tööd korraldab riigikantselei strateegiabüroo. 

Vabariigi Valitsus kiitis Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemiseks aastateks 2014-2016 heaks 12. juunil. Tegevuskava fookuses on poliitikakujundamise protsessi avatus, eelarve läbipaistvus ja avalike teenuste arendamine.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 64 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.

Lähemalt avatud valitsemise partnerlusest: www.valitsus.ee/avp

Pilte tänaselt kohtumiselt: https://riigikantselei.ee/et/galeriid/avatud-valitsemise-partnerluse-koordineeriva-kogu-esimene-koosolek-4112014