Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava ootab värskeid ideid

20.05.2020 | 08:49

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei kuulutab välja ideekorje, et koguda uusi ideid avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava sisustamiseks aastateks 2020 – 2022.

Ideekorjega  oodatakse ettepanekuid, mis lähtuvad AVP eesmärkidest, toetavad Eesti pikaajalisi arenguvajadusi ning mille tulemusi on võimalik planeerida kaheaastaste perioodidena nii, et iga etapi lõpuks jõutakse mõõdetava tulemuse või mõjuni.

Riigisekretär Taimar Peterkopi sõnul on Eesti üle maailma tuntud e-lahenduste poolest ning olnud AVP koostööfoorumis selle valla eestkõneleja. „Kutsun üles pakkuma välja julgeid, „kastist väljas“ ideid, et ühelt poolt tugevdada Eesti positsiooni, kuid mis teisalt ka reaalselt kutsuvad esile muudatusi Eestis,“ ütles ta. 

Senistes tegevuskavades on olnud kokku 53 tegevust kaasamise arendamiseks, hea tava levitamiseks ja ametnike kaasamispädevuse tõstmiseks. Lipuprojektideks on olnud veebilehed rahvaalgatus.ee ja riigiraha.fin.ee ning kehtivas tegevuskavas on rahvusvahelist tähelepanu saanud eelnõude infosüsteemi arendamine koosloomeplatvormiks, samuti KOVide teenustasemete rakenduse ettevalmistamine.

Tegevuste elluviimise eest vastutab vastav valitsusasutus või institutsioon ning kaasvastutajateks on valitsusvälised partnerid.

AVP on rahvusvaheline algatus, mille eesmärgiks on suurendada avaliku võimu teostamise avatust, läbipaistvust ja dialoogi inimestega. Eesti liitus 2012. aastal ning see ühendab hetkel 76 riiki. AVP tegevusi planeeritakse ja viiakse ellu riigi ning vabakonna koostöös kaheaastaste tegevuskavadega.

Ettepanekuid saab 4. juunini esitada siin: https://forms.gle/fkqs9qZ8CKcYG3ty6

Lisainfo AVP kohta www.riigikantselei.ee/avp

Lisainfo: Ott Karulin, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, ott.karulin@riigikantselei.ee