Brüsselis alustab tööd Euroopa noortekonvent

08.07.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 8. juulil 2002. a. Teisipäeval alustab Brüsselis tööd Euroopa Noortekonvent, kus osalevad ka kuus Eesti esindajat - kaks noort riigiametnikku ja neli noorteorganisatsioonide esindajat.

"Loodame, et meie esindajate osalemine noortekonvendis suurendab arutelu Euroopa tuleviku üle ka Eesti noorte hulgas," ütles Gert Antsu eurointegratsiooni büroost. Konvendi eesmärgiks on noorte kaasamine Euroopa Liidu tulevikudebatti, arvestades nende seisukohtadega Euroopa tuleviku kujundamisel ning andes väärtuslikku kogemust Euroopa küsimuste arutelul osalemiseks.

Noortekonvent koosneb 210 liikmes- ja kandidaatriikide ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 18-25aastastest esindajatest. Eestit esindavad Heddi Lutterus Haridusministeeriumist, Nele Ruubel Majandusministeeriumist, Kristi Hakkaja Eesti Väitlusseltsist, Rait Talvik Eesti Üliõpilaskondade Liidust, Mikk Tamme Eesti Õpilasomavalitsuste Liidust ning Kairi Õun TTÜ üliõpilasesindusest. Eesti esindajate valimisel osalesid Euroopa Tulevikukonvendi liikmed Tunne Kelam, Peeter Kreitzberg ja Henrik Hololei.

Euroopa noortekonvendi kodulehekülg: http://www.youth-convention.net/en/home.html

Lisainformatsioon:
Gert Antsu
gert.antsu@rk.ee
693 5224
Eurointegratsiooni büroo

Lugupidavalt,
Tex Vertmann
Valitsuse infonõunik
693 5714