Bundestagi saadikud hindavad kõrgelt Eesti riigi poliitikat

10.07.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas, Stenbocki majas 10. juulil 2003. a. Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kohtus täna, neljapäeval Saksa Liitvabariigi Bundestagi delegatsiooniga, tutvustades külalistele riikliku integratsiooniprogrammi eesmärke ja selle elluviimise edukust. Eraldi olid kõne all sammud, mille abil motiveerida Eesti mittekodanike selgemalt määratlema oma suhet Eesti Vabariigiga. Külalised tundsid suurt huvi ka Eesti valitsuskoalitsiooni demograafiaalase poliitika ning eriti vanemapalga idee vastu. Kuna iibe madalseis ja rahvastiku vähenemine ning vananemine on probleemiks kõigis Euroopa maades, pidasid Saksa parlamendiliikmed vajalikuks jätkuvat info- ja kogemustevahetust riikide vahel kõigi selles suhtes ettevõetavate sammude kohta.

Bundestagi saadikud avaldasid tunnustust Eesti riigile, kes on julgelt kulutamas märkimisväärseid riiklikke vahendeid selliste keerukate probleemide lahendamiseks nagu madal sündimus ja rahvastiku vananemine. Samuti peeti erakordselt positiivseks, et demograafia- ja integratsioonialaste probleemide lahendamiseks koordineerib valitsuses neid küsimusi portfellita minister.

Rummo tänas Bundestagi esindajaid Euroopa laienemisleppe heakskiitmise eest. Külalised kinnitasid, et näevad Eestit Euroopa võrdväärse osana ja soovisid edu sügisesele rahvahääletusele.

Bundestagi delegatsiooni koosseisus olid Kristlik-Demokraatliku Partei fraktsiooni liikmed Erwin Marschewski ja Martin Hohmann.

Lisainfo: Kristina Täht, tel 693 5902 / 052 11218.

Lugupidamisega,

Marko Ringo
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5728