DHP nõukogu kinnitas tööaruande ning eelarvetaotluse

15.06.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 15. juunil 2001. a.Täna Stenbocki majas koos olnud Valitsusasutuste dokumendihalduse programmi (DHP) nõukogu kuulas ära aruande esimesel poolaastal tehtud töödest ning kiitis heaks 2002. aasta eelarvetaotluse.  

DHP raames on tänaseks valminud digitaalse dokumendi osade kirjeldused, augustist alustab Riigikantselei koos eesti Haldusjuhtimise Instituudiga kompleksset koolitusprogrammi DHP_KOOL. Samuti on plaanis laiendada koostööd DHP , kohalike omavalitsuste ning maavalitsuste vahel. Pilootprojektina on valminud asutuse digitaalarhiivi kirjeldus. Nimetatud materjalidega ning DHP töökavadega võimalik tutvuda alates 1. juulist DHP uuendatud koduleheküljel http://www.riik.ee/dh/

Nõukogu tõdes, et lisaks digitaalsetele dokumendistandarditele on vaja teabe sisustandardeid, mis lõpetaks dubleerivate riiklike andmebaaside pidamise ning aitaks kokku hoida erinevaid ressursse. Nõukogu tegi Riigikantseleile ettepaneku asuda koordineerima avaliku teenistuse personaliandmebaaside konsolideerimist.

DHP on valitsusasutuste koostööprogramm üleminekuks elektroonilisele asjaajamisele. DHP eesmärk ei ole tarkvara loomine, vaid asutuste ühtsete sisuhalduspõhimõtete kujundamine üleminekuks  digitaaldokumentide kasutamisele ametlikus asjaajamises. Elektroonilise asjaajamise juurutamine kiireneb dokumentide menetlemist ning kättesaadavust, muudab avaliku sektori tegevuse läbipaistvamaks ning suurendab ülevaatlikkust avaliku halduse toimingutest. Kodanikule omakorda võimaldavad programmi tulemused paremat juurdepääsu valitsusasutuste avalikule teabele.

DHP nõukogu juhib riigisekretär Aino Lepik,  nõukogu liikmed on Justiitsministeeriumi kantsler Mihkel Oviir, Rahandusministeeriumi asekantsler Enn Teimann, Teede- ja Sideministeeriumi asekantsler Mait Heidelberg, riigiarhivaar Priit Pirsko, peaministri nõunik Linnar Viik, Harju Maavalitsuse infosüsteemide osakonna juhataja Leopold Veges, Tallinna Linnavalitsuse IT direktor Väino Olev, projekti X-Tee projektijuht Ahto Kalja ning projekti eKodanik projektijuht Ants Sild


Lähemalt: Ülle Laur, DHP juht, Riigikantselei infosüsteemide ja asjaajamise osakonna juhataja, tel 693 5844, e-post ylle.laur@rk.ee


Vaata lisaks: Valitsusasutuste dokumendihalduse programm: http://www.riik.ee/dh/
Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832