DHP nõukogu: Valitsusasutuste vahelises elektroonilises asjaajamises sobib kasutada avatud standardeid

11.02.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 11. veebruaril 2002. a. Reedel Stenbocki majas koos olnud Valitsusasutuste dokumendihalduse programmi (DHP) nõukogu otsustas suunata oma edaspidine tegevus avatud standardite kasutuselevõtu kiirendamiseks, eelkõige XML tehnoloogiale tuginevatele rakendustele.

XML-põhiste dokumendistandardite juurutamine tagab dokumentide ühtse kasutuse dokumendiregistrites, interneti-teenustes, dokumendivahetuses ja arhiivikirjelduste koostamisel. Samuti on oluline töötada välja enamkasutatavate dokumentide mallid sisu ja kujunduse osas, et asutustes tekkiv digitaalne dokumentatsioon oleks kõigile ühtmoodi arusaadav.

“Eesmärgi püstitamine üleminekuks XML-tehnoloogia kasutamisele võimaldab hakata ühtlustama süsteeme dokumentide loomiseks, haldamiseks ning arhiveerimiseks nii, et oleks tagatud juurdepääs dokumentidele kasutatavatest tarkvaradest sõltumata ning pika aja jooksul. Taoline lahendus võimaldab dokumendi sisu ehk teksti ühtset mõistmist ning nende kasutamist erinevate infosüsteemides kasutajale sobival viisil,” ütles DHP juht Ülle Laur.

XML vastav standard on tõlgitud eesti keelde ja leiab igapäevast kasutamist andmevahetuses. DHP on teinud vajalikud eeltööd XML-tehnoloogia kasutuselevõtuks avaliku sektori asjaajamises. Vastav lähenemine on sätestatud ka Euroopa Liidu programmides ja juurutamisel Euroopa Liidu riikides.

DHP on valitsusasutuste koostööprogramm üleminekuks elektroonilisele asjaajamisele. DHP eesmärk on asutuste ühtsete sisuhalduspõhimõtete kujundamine üleminekuks digitaaldokumentide kasutamisele ametlikus asjaajamises. Elektroonilise asjaajamise juurutamine kiireneb dokumentide menetlemist ning kättesaadavust, muudab avaliku sektori tegevuse läbipaistvamaks ning suurendab ülevaatlikkust avaliku halduse toimingutest. Kodanikule omakorda võimaldavad programmi tulemused paremat juurdepääsu valitsusasutuste avalikule teabele.

Nõukogu koosolekul kinnitati ka DHP 2001. aasta tööaruanne ning 2002. aasta tööplaan.

Lähemalt: Ülle Laur, DHP juht, Riigikantselei infosüsteemide ja asjaajamise osakonna juhataja, tel 693 5844, e-post ylle.laur@rk.ee ,

Vaata lisaks: Valitsusasutuste dokumendihalduse programm:
http://www.riik.ee/dhp  


Lugupidamisega,


Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832