Eesti 2035 strateegiaseminaril pannakse kokku meie tulevikupilti

12.09.2018 | 10:29

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 12. september 2018 - Täna toimuval Eesti 2035 strateegiaseminaril arutatakse, millises maailmas elame me 17 aasta pärast ning kuidas teha Eestist paik, mis oleks võimalikult paljudele meelepärane koht elamiseks. Arutatakse ka seda, missugused on olulised tulevikusuundumused maailmas ja Euroopa Liidus ning kuidas targalt neid võimalusi kasutada.

Valitsuse kevadel algatatud strateegia „Eesti 2035“ eesmärk on leppida kokku Eesti järgmise 15 aasta arengueesmärgid ning probleemipõhised tegevussuunad selleks, et Eesti oleks ka aastal 2035 väga hea riik, kus elada.

Riigikantselei strateegiadirektori Henry Kattago sõnul on tänase sündmuse eesmärk arutada osalejatega läbi maailma ja Euroopa Liidu tulevikku mõjutavad olulised suundumused ja proovikivid.

Seminar toimub Hilton Tallinn Park hotellis. Sündmuse avasõnad ütles Riigikogu esimees Eiki Nestor, järgneb maailma suundumuste ülevaade ning visiooniettekanded ja arutelud. Neid esitavad ja juhivad ettevõtja ja majandusekspert Raivo Vare, Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik Marten Kaevats, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur ja taaskasutusdisaini propageerija Reet Aus ning rahvastikugeograaf Tiit Tammaru. Jutuks on maailma ja Euroopa Liidu tulevik ja globaalsed megatrendid.

Tänase arutelu tulemus on sisendiks järgmisele seminarile, mis toimub juba 26. septembril Tallinnas, Tartus ja Narvas. „Septembri lõpus toimuval jätkuseminaril keskendume juba täpsemalt Eesti kohale muutuvas maailmas ehk räägime sellest, kuidas globaalsed trendid meid mõjutavad ning mis võimalused need Eestile avavad, “sõnas Kattago.

„Eesti 2035“ on mõtteline jätkustrateegia 2020. aastal lõppevale konkurentsivõime kavale „Eesti 2020“.Selle väljatöötamise käigus viiakse läbi ka Euroopa Liidu struktuurivahendite perioodi 2021-2027 planeerimistegevused.

Strateegia Eesti 2035 meeskond ootab huvigruppe, teadlasi ja teisi huvitatuid Eesti tuleviku üle mõtlema ja kaasa rääkima veebilehel https://riigikantselei.ee/et/Eesti2035 ning FB lehel https://www.facebook.com/Eesti2035/


Taust: mis ja millal toimub?

  • Strateegia „Eesti 2035“ koostamine kestab kaks aastat ja see kinnitatakse valitsuses 2020. aasta kevadel. „Eesti 2035“ strateegia loomist veavad riigikantselei ja rahandusministeerium.
  • Praegu ehk selle aasta lõpus toimuvad töörühmad ja avalik konsultatsioon, millega pannakse paika, milline on maailm 2035. aastal – probleemid, võimalused, tendentsid jne.
  • Järgmise aasta algusest kuni septembrini toimuvate töörühmade eesmärk on leida võimalusi, kuidas erinevate valdkondade tendentse ja arenguvajadusi teineteist toetama panna. Näiteks, kuidas tegevused sotsiaalvaldkonnas toetaksid hariduse arengut või riigi tehnoloogiapoliitika aitaks kaasa vananeva ühiskonnaga toimetulekuks. See ongi „Eesti 2035“ strateegia koostamise põhitöö.
  • „Eesti 2035“ esitatakse Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks aprillis 2020.


Taust: miks vajame strateegiat Eesti 2035?

  • Juhtime Eesti arengut viisil, mis arvestab meie ees seisvaid probleeme ning kasutab ära võimalusi. Selleks soovime panna 2020. aasta kevadeks paika järgmise viieteistkümne aasta peamised arengueesmärgid, pidades silmas, kuhu on maailm liikumas, milliste probleemide ees seisame ning millises Eestis tahame tulevikus elada.
  • Teeme riigi eesmärgid, meie ees seisvad probleemid ja võimalused arusaadavaks igale eesti inimesele. „Eesti 2035“ strateegia eesmärkidest lähtuvad kõik muud arengukavad ja strateegiad.
  • Vähendame bürokraatiat ning planeerime arusaadavamalt. „Eesti 2035“ strateegia eesmärk on vähendada ka eri arengukavade ja strateegiate hulka ning ülesannete dubleerimist.


Lisainfo: Dmitri Burnašev, riigikantselei strateegiabüroo, dmitri.burnashev@riigikantselei.ee, 693 5623