Eesti annab sel suvel ÜROs ülevaate säästva arengu tegevuskava elluviimisest

30.06.2016 | 10:56

Uudis
    • Jaga

Valitsus sai tänasel istungil ülevaate 2015. aasta septembris vastu võetud ÜRO 2030. aasta tegevuskava elluviimisest, mille kohta teeb Eesti sel suvel esimese 22 riigi hulgas ettekande.

ÜRO 2030. aasta tegevuskava elluviimise ülevaade tõstab Eesti tugevate külgedena esile hea olukorra bioloogilise mitmekesisuse kaitsel, taastuvate energiaallikate suure osakaalu soojusmajanduses, kaasava õigusloome, avalike teenuste kiire ja laiapõhise kättesaadavuse e-teenuste kaudu ning hariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi.

Eesti peamised ülesanded on saavutada tootlikkuse suurenemine, parandada majanduse energia- ja ressursitõhusust, vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, parandada madalapalgaliste toimetulekut ning vähendada soolist palgalõhet. Endiselt on vaja  suurendada laiema avalikkuse teadlikkust globaalsetest säästva arengu eesmärkidest ning parandada osalust nende saavutamisel.

Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid hakkasid kehtima selle aasta alguses ja riigikantselei koostatud ülevaade annab hea pildi Eesti stardipositsioonist. „Analüüs näitab, et mitu ülemaailmset säästva arengu eesmärki peegeldub ka Eesti valitsuse seatud prioriteetides, näiteks majanduskasv ning riigi- ja kohaliku halduse reform, aga ka madalapalgaliste toimetuleku parandamine,“ ütles riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Henry Kattago.

Möödunud aasta 25. septembri ÜRO tippkohtumisel vastu võetud deklaratsioon „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava aastaks 2030“ määrab kindlaks 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki ja 169 alaeesmärki ning suunised nende elluviimiseks. Sel aastal esitavad aruande tegevuskava elluviimise kohta 22 riiki, sealhulgas Eesti. Riikide ülevaateid esitletakse 18.–20. juulini  toimuval ÜRO kõrgetasemelisel poliitilisel foorumil, kus Eestit esindab siseminister.

Ülevaate koostamist koordineeris riigikantselei ning selle kokkupanemisel osales ministeeriumidevaheline säästva arengu töörühm ning Eesti säästva arengu komisjon.

Eesti aruande leiab siit.

Lisainfo: Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee