Eesti avalik teenistus sai kümne aastaseks

21.03.2006 | 16:45

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
21. märts 2006

Avaliku teenistuse kümnenda aastapäeva puhul korraldab Riigikantselei 22. märtsil Tallinnas inimressursi juhtimise foorumi.

Riigisekretär Heiki Loodi sõnul on kümme aastat tagasi jõustunud avaliku teenistuse seadus üks oluline tähis meie riigi arengus. “See pani aluse Eesti avaliku teenistuse süsteemile ning sihipärasele tööle asjatundlike, usaldusväärsete ja pühendunud avalike teenistujate leidmisel, hoidmisel ja arendamisel,” ütles Loot.

Riigi- ja omavalitsusteenistuses töötab ligikaudu 25 tuhat inimest, moodustades umbes neli protsenti Eesti tööhõivest.

Foorumil esinevad justiitsminister Rein Lang, Euroopa Personalivaliku Ameti direktor Erik Halskov, Taani Riigi Personaliameti osakonnajuhataja Sami Stephan Boutaiba, soolise võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarv, Tartu Ülikooli haldusjuhtimise professor Tiina Randma-Liiv, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi professor Mikko Lagerspetz ja veel mitmed avaliku halduse asjatundjad.

Foorum algab 22. märtsil kell 10 Radisson SAS hotelli konverentsikeskuses.

Foorumi ajakava http://www.riigikantselei.ee/?id=6394
Avaliku teenistuse seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=951814

Lisainfo:
Airi Alakivi
Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna juhataja
tel. 693 5453
Airi.Alakivi@riigikantselei.ee

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee