Eesti Ekspress avaldas teenetemärkide komitee kohta valeinfot

13.01.2006 | 18:14

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
13. jaanuar 2006

Nädalaleht “Eesti Ekspress” esitas valeinfot teenetemärkide komitee kohta 12. jaanuaril ilmunud artiklis “Palju õnne, parimatest parimad”.

Artikli juhtlõik väidab, et artiklis on esitatud väljavõtteid teenetemärkide komitees valminud nimekirjast, keda sobiks tänavu autasustada Eesti riiklike teenetemärkidega. See väide on väär. Teenetemärkide komitees ei ole valminud nimekirja, millele kõnealuses artiklis on viidatud.

Teenetemärkide komitee ei koostagi taolisi nimekirju. Komitee vaatab läbi teenetemärkide andmise taotlused ning esitab need koos oma koosoleku protokolliga Vabariigi Presidendile. Komitee koosolek, millel arutati komiteele esitatud taotlusi 2006. aasta Eesti iseseisvuspäeval autasustamiseks, toimus käesoleva aasta 11. jaanuaril ning selle protokolli ei ole veel koostatud.

President annab teenetemärke tavaliselt kord aastas, iseseisvuspäevaks, kuid eeltöö algab sageli juba pool aastat varem. Igal aastal kuni 1. septembrini on nii üksikisikutel kui organisatsioonidel võimalik teha ettepanekuid mõnele tublile inimesele teenetemärgi andmiseks. Ettepanekutes on oluline täpselt kirja panna iga isiku kohta, keda soovitakse autasustatavate hulgas näha, millised on tema teod ja saavutused, mis väärivad teenetemärgiga autasustamist. Juhtnööre ettepaneku koostamiseks võib leida riigikantselei sümboolika ja teenetemärkide veebilehelt www.riigikantselei.ee/symboolika.

Teenetemärkide andmise rahvusvaheline praktika ja hea tava kohaselt ei avaldata teavet autasustamiste kohta enne autasustamise otsust. Kes iseseisvuspäeval teenetemärgi saavad, otsustab president tavaliselt Tartu rahu aastapäevaks. Presidendi otsus teenetemärkide andmise kohta avaldatakse Riigi Teatajas.

Lisainformatsioon:
Kellele antakse riiklikke teenetemärke? http://www.riigikantselei.ee/?id=5998
Teenetemärkide seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=191282
Kalev Uustalu, Riigikantselei sümboolikaosakonna juhataja, tel. 6935 283,
kalev.uustalu@riigikantselei.ee