Eesti elanikud hindavad ametnike asjatundlikkust ja abivalmidust

06.01.2009 | 07:15

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
6. jaanuar 2009

Eesti ametnikke peab asjatundlikeks 60 protsenti Eesti elanikest, selgus uuringufirma TNS Emor küsitlusest.

68 protsenti vastanutest leiab, et ametnikud kohtlevad neid abivalmiduse ja viisakusega, vastavad küsimustele arusaadavalt ja põhjendades otsuseid.

Ligi kaks kolmandikku (64 protsenti) vastanutest on seisukohal, et Eesti ametnikud on eetilised, käituvad õiguspäraselt ning ametnikele kohastest väärtustest lähtuvalt.

Küsitletuist ligi poolte (49 protsendi) hinnangul on ametnikud usaldusväärsed, tegutsevad ausalt, erapooletult ja läbipaistvalt.

Novembris toimunud telefoniküsitluses osales 1000 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat. Riigikantselei tellitud uuringu aruanne on kättesaadav veebilehel www.avalikteenistus.ee/uuringud

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee