Eesti elanikud hindavad kõrgelt ametnike asjatundlikkust ja usaldusväärsust

28.12.2005 | 10:02

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
28. detsember 2005

Eesti elanikud on riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnike tööga rahul, selgus uuringufirma Emor küsitlusest. Eesti ametnikke peab asjatundlikeks ja tulemuslikeks 67 protsenti elanikest. 73 protsenti leiab, et ametnikud kohtlevad neid abivalmiduse ja viisakusega, vastavad küsimustele arusaadavalt ja põhjendades otsuseid.

Küsitletuist 60 protsendi hinnangul on ametnikud usaldusväärsed, tegutsevad ausalt, erapooletult ja läbipaistvalt. Vastupidist arvas 26 protsenti vastanuist.

Ametnike asjatundlikkusega ei ole rahul 20 protsenti ning abivalmiduse ja viisakusega 17 protsenti vastanuist. Võrreldes eelmise aastaga on elanike hinnang ametnike asjatundlikkusele kasvanud viie ning hinnang ametnike abivalmidusele ja viisakusele seitsme protsendipunkti võrra.

Veidi enam kui pooled vastanuist ootavad ametnikelt teiste inimestega võrreldes kõrgematele eetilistele nõuetele vastamist. Samuti ootavad elanikud ametnikelt suuremat poliitilist neutraalsust.

Detsembri keskel toimunud uuringus osales 500 Eesti elanikku. Uuringu tellis Riigikantselei. Uuringu aruanne on kättesaadav Riigikantselei veebilehel aadressil http://www.valitsus.ee/redirect/343

Lisateave:
Airi Alakivi
Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna juhataja
tel. 693 5453
Airi.Alakivi@riigikantselei.ee

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee