Eesti ja Läti kavandavad koostööd integratsiooni ja rahvastikukasvu küsimustes

01.09.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas, Stenbocki majas 1. septembril 2003. a. Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kohtus 27. ja 28. augustil Riias Läti Vabariigi integratsiooniministri Nils Muižnieksiga, laste- ja pereasjade ministri Ainars Baštiksiga ja naturalisatsiooniameti juhi Eiženija Aldermanega. Kohtumistel kavandati süstemaatilist teabe ja kogemuste vahetamist demograafia- ja integratsioonipoliitika kujundamise ja elluviimise küsimustes. Sealhulgas oli kõne all regulaarsete ühisseminaride korraldamine vastavate küsimustega tegelevatele ametnikele, et hoogustada mõlemas riigis naturalisatsiooniprotsessi. Juba praegu toimub hea koostöö kummagi maa integratsiooni-sihtasutuste vahel, valmistamaks ette Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamist keelelise, haridusliku ja sotsiaalse integratsiooni huvides.

Kui rahvusvähemuste ja kodakondsusega seotud protsessid kulgevad Eestis ja Lätis suuresti sarnaselt, siis Läti ametiisikute ja ajakirjanduse suurt huvi äratasid Eesti otsused demograafilise olukorra parandamiseks. Ennekõike pakkus lätlastele huvi vanemahüvitise kehtestamine juba järgmisel eelarveaastal.

"Leppisin kolleeg Baštiksiga kokku, et hakkan talle vahendama regulaarset teavet Eesti sammude kohta demograafia valdkonnas," ütles rahvastikuminister Rummo. Ta lisas, et teeb enda juhitavale demograafiakomisjonile ettepaneku lülitada teiste Euroopa riikide teavitamine Eesti rahvastikupoliitikast ka ettevalmistatavasse riiklikku rahvastikumeetmete programmi. "Madal iive ja rahvastiku vähenemine ning vananemine on probleemiks kõikjal Euroopas ning iga uus algatus selles valdkonnas pakub huvi kõigile," ütles Rummo.

Lähem info: rahvastikuministri büroo juhataja Taavi Rõivas, tel 693 5740 / 051 19799.

Lugupidamisega,

Marko Ringo
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5728