Eesti ja Soome säästva arengu komisjonid kohtusid Tallinnas

04.06.2016 | 13:49

Uudis
    • Jaga

Eesti ja Soome säästva arengu komisjonid kohtusid reedel Stenbocki majas, et teha ülevaade oma tööst ning ÜRO 2030 tegevuskavaga plaanitud algatustest ja täitmise aruannete esialgsetest tulemustest. 

“Eesti ja Soome säästva arengu komisjonide kohtumised ja arutelud võiksid kujuneda traditsiooniks, sest  Eestil ja Soomel on säästva arengu küsimustes palju ühist,” märkis Eesti säästva arengu komisjoni esimees Kaja Peterson.

Kahte riiki võrreldes hindab Soome oma aruandes heaks olukorda vaesuse, tervise ja hariduse näitajate osas ning Eesti hariduse kvaliteeti ja kättesaadavust, bioloogilise mitmekesisuse kaitset, metsade majandamist ning avaliku sektori teenuste kiiret ja mugavat kättesaadavust läbi e-teenuste.

Soomes väljakutseks on nende hinnangul heaoluühiskonna säilitamine rahvastiku vananemise tingimustes, muutused majanduses, kõrge süsinikuemissioonide tase elaniku kohta, bioloogilise mitmekesisuse kaitse ning loodusvarade jätkusuutlik, õiglane ja efektiivne kasutamine.

Eesti väljakutseteks on majanduse energia- ja ressursimahukus, tootlikkuse tõstmine ja madalapalgaliste toimetuleku parandamine.

Mõlemad riigid tõstavad murekohana esile palgalõhe.

Eesti ja Soome on esimese 22 riigi hulgas, kes sel suvel ÜRO kõrgetasemelisel poliitilisel kohtumisel annavad ülevaate 2030 tegevuskava elluviimisest.

Eesti ja Soomes tegutseb sarnaste funktsioonidega säästva arengu komisjon, kelle ülesanne on nõustada valitsust säästva arengu küsimustes. Mõlemas riigis on ka kehtiv säästva arengu strateegia.

Soomlased hindasid kohtumisel kõrgelt seda, et Eestil on olemas säästva arengu seadus, mis annab õiguslikud raamid jätkusuutliku arengu põhimõtete arvestamiseks poliitikates.

Eesti säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjoni teenindab riigikantselei.

ÜRO tegevuskava ja 17 eesmärki on kättesaadavad siin ja eestikeelne tõlge siin.

Pilte kohtumiselt: https://riigikantselei.ee/et/galeriid/eesti-ja-soome-saastva-arengu-komisjonide-kohtumine-stenbocki-majas-3062016

Lähemalt komisjonist: https://riigikantselei.ee/et/saastev-areng

Lisainfo:
Kaja Peterson, säästva arengu komisjoni esimees, 6 276 104, kaja.peterson@seit.ee
Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee