Eesti kujundab tulevikuvaadet EL suunal

31.07.2015 | 15:34

Uudis
    • Jaga

Aprillis 2015 valitsuse antud poliitiliste suuniste alusel on riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat algatanud järgnevate aastate Eesti Euroopa Liidu poliitika väljatöötamise. Kõiki ministeeriume hõlmav ja ministeeriumide tippjuhtide eestveetav sihiseadmine võtab fookusesse Eesti ambitsioonid erinevates valdkondades ja määratleb meie eesmärgid ja prioriteedid EL suunal aastateks 2015 – 2019. Dokumendi esimese versiooniga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

„Mida läbimõeldumalt saame oma eesmärgid paika, seda sihipärasemalt saame kujundada nii Euroopa Liidu tulevikku kui ka Eesti eesmärkide saavutamiseks Euroopas tööd teha,“ ütles riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats. „Euroopa Liidu areng ja meie poolt seal langetatavad otsused toetavad Eesti arengut ja mõjutavad üha rohkem meie igapäevaelu. Me peame läbi mõtlema, kuhu me tahame liikuda, mida tuleb teha selleks, et Eestis ja Euroopas läheks elu paremaks,“ lisas ta.

Euroopa Liidu poliitika dokument on strateegia, mis valmib koostöös kõikide ministeeriumide ja Riigikoguga ning tegemist on järjekorras neljanda sarnase poliitikadokumendiga. Eesmärgiks on seatud võimalikult laiapõhjalise nägemuse kokkupanek – ministeeriumid on juba korraldanud erinevaid valdkondlikke arutelusid ja kaasanud oma vaate kujundamisse eksperte ning organisatsioone. Arutelud jätkuvad septembris ja oktoobris.

„Ühine vastutus Euroopa tuleviku ees ja vastastikune solidaarsus on Euroopa Liidu toimimise nurgakivid. Pikemat visiooni vajame igas valdkonnas, kuid on teatud teemad, mis on võtmetähtsusega ning vajavad head koostööd, ühiselt läbimõeldud seisukohta,“ sõnas Jäärats.

„Eesti aga ka Euroopa jaoks on täna esiplaanil Euroopa Liidu julgeoleku ja euroala tulevikuga seotud küsimused, kuid sellele lisaks prioriteetsete teemadena tuleb rõhku panna infoühiskonna ja majanduse arengule, sealhulgas Euroopa Liidu perifeersete turgude ühendamisele,“ ütles Jäärats. „Kuigi tegemist on järgmise sammuga, loodame ideekorje käigus saada ka värskeid mõtteid ja sihte Eesti 2018. eesistumise jaoks,“ lisas ta.

Seni toimunud arutelude ja mõttetöö tulemus on nüüd esimest korda kokku saanud üheks terviklikuks dokumendiks. 1. septembrini on eelnõude infosüsteemis võimalik tutvuda „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019“ esimese versiooniga ning osalusveebi kaudu lisada  ka omapoolsed ettepanekud ja kommentaarid.

Euroopa Liidu sekretariaat kutsub kõiki aktiivselt kaasa mõtlema. Septembris valmib dokumendi järgmine versioon, et seejärel liikuda juba valitsuse töölauale.

Lisainfo: Klen Jäärats, EL asjade direktor, 693 5205, klen.jaarats@riigikantselei.ee