Eesti on maailma 20 e--sõbralikuma riigi seas

22.08.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 22. augustil 2000. a. Täna McConnell International´i poolt Ameerika Ühendriikides avaldatud uurimuse põhjal on Eesti tõusnud Interneti ühenduste poolest E-valmiduselt 20 kõige edukama riigi hulka.

Tunnustatud rahvusvahelise uurimiskeskuse raporti kohaselt on Eesti edu üheks aluseks Skandinaavia naaberriikidega soodus mõju. Tänu arvukatele valitsuse initsiatiividele on Eesti tõusnud Interneti ühenduste poolest 20 maailma juhtiva riigi hulka, olles eeskujuks kogu Euroopale. Tänaseks on Interneti kasutajaid ligi 28 % Eesti elanikkonnast, u 90 % avaliku sektori töötajatest kasutab arvuti töökohta. Seades infotehnoloogia üheks rahvuslikuks prioriteediks on Eesti suutnud koordineerida paljude erinevate erialaste programmide läbiviimist ning teinud suure sammu infoühiskonna poole. Raporti koostajad toovad eriliselt esile parlamendis toimuvat arutelu lugeda ligipääs Internetti kodanike põhiõiguseks ning valitsuse tegevust avalike internetipunktide loomisel tagamaks erinevatele ühiskonnagruppidele võrdsed võimalused ligipääsuks infoühiskonna hüvedele.

Lähemalt: Arvo Ott, Riigikantselei riigi infosüsteemide osakonna juhataja, tel 6316 840; http://www.mcconnellinternational.com/ereadiness/report.cfm ; http://www.riik.ee/riso/  


Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832