Eesti paberivaba asjaajamine tuuakse Euroopale eeskujuks

20.11.2009 | 05:30

Uudis
    • Jaga

Eesti üleminek paberivabale asjaajamisele pälvis Euroopa e-valitsemise parima praktika projekti tiitli.

Euroopa Komisjon korraldas 19.-20. novembril toimuva viienda e-valitsuse ministrite nõupidamise ja konverentsi raames konkursi Euroopa Liidu e-valitsuse strateegia elluviimist enim toetavate projektide väljaselgitamiseks. Parima praktika tiitliga pärjati Riigikantselei esitatud paberivaba dokumendivahetuse projekt.

Paberivaba dokumendivahetuse projekti algatasid Riigikantselei ja Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) 2005. aastal, et tagada avaliku sektori üleminek paberivabale asjaajamisele. Projekti tehnoloogilise toena lõi RIA 2006. aastal dokumentide elektroonilise vahetamise infosüsteemi – dokumendivahetuskeskuse.

2007. aasta sügisel tegi Vabariigi Valitsus kõigile valitsusasutustele ülesandeks minna Riigikantselei juhtimisel üle paberivabale asjaajamisele. Tänaseks on elektroonilise dokumendivahetusega ühinenud juba ligikaudu 500 asutust, sealhulgas kõik ministeeriumid, maavalitsused ja pea kõik ametid ning inspektsioonid.

Vaata lisaks:
European eGovernment Awards 2009 http://www.epractice.eu/awards 
5th Ministerial eGovernment Meeting and Conference http://www.egov2009.se 
Dokumendivahetuskeskuse tutvustus http://www.ria.ee/dokumendivahetus

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
tel 693 5601
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee