Eesti riigijuhtide uurimisstipendiumi saab 2007. aastal Peeter Järvelaid

22.06.2007 | 16:15

Uudis
    • Jaga
Tallinn, Stenbocki maja, 22. juuni 2007 - Riigiarhivaari moodustatud teadusekspertidest koosnev komisjon otsustas anda Peeter Järvelaiule stipendiumi Jüri Uluotsa akadeemilise biograafia koostamiseks. Vabariigi aastapäeval kuulutas Riigikantselei välja stipendiumikonkursi eestikeelse uurimistöö eest Eesti riigijuhtide tegevuse uurimise toetamiseks ja nende tervikbiograafiate koostamiseks. Konkursile saabus seitse stipendiumitaotlust. Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks ja stipendiumisaajate otsustamiseks moodustas riigiarhivaar Priit Pirsko stipendiumikomisjoni, kuhu kuulusid ajaloodoktorid Enn Tarvel, Ago Pajur ja Tõnu Tannberg. Komisjoni hinnangul vastas Peeter Järvelaiu esitatud ideekavand enim stipendiumi statuudis esitatud nõuetele, oli põhjalik, loogilise ülesehitusega ning allikaid tundev.