Eesti riigijuhtide uurimisstipendiumi saab 2008. aastal Jüri Ant

20.06.2008 | 16:20

Uudis
    • Jaga
Tallinn, Stenbocki maja, 20. juuni 2008 - Riigiarhivaari moodustatud teadusekspertidest koosnev komisjon otsustas anda Jüri Andile stipendiumi August Rei akadeemilise biograafia koostamiseks. Aprilli alguses kuulutas Riigikantselei välja stipendiumikonkursi eestikeelse uurimistöö eest Eesti riigijuhtide tegevuse uurimise toetamiseks ja nende tervikbiograafiate koostamiseks. Konkursile saabus neli stipendiumitaotlust. Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks ja stipendiumisaajate otsustamiseks moodustas riigiarhivaar Priit Pirsko stipendiumikomisjoni, kuhu kuulusid ajaloodoktorid Enn Tarvel, Ago Pajur ja Tõnu Tannberg. Komisjoni hinnangul vastas kõike enam stipendiumi statuudis esitatud nõuetele Jüri Andi ideekavand ja professionaalne ettevalmistus selle ellurakendamiseks.