Eesti, Soome ja OECD hakkavad riigivalitsemisalast koostööd tegema

27.02.2014 | 22:07

Uudis
    • Jaga
Eesti, Soome ja OECD algatavad ühisprojekti, mille tulemusel valmivad mõlema riigi kohta riigi- ja e-valitsemise teemalised raportid. Raportid käsitlevad parimaid praktikaid rahvusvahelises võrdluses ning annavad soovitusi piiriülese e-valitsemise alase koostöö edendamiseks Eesti ja Soome vahel. Uued raportid toetuvad Eesti ja Soome kohta mõni aasta varem koostatud analüüsidele. 2011. aastal valminud OECD raport „Ühtsema riigivalitsemise poole“ Eesti kohta on viimaste aastate põhjalikem ja mahukaim analüüs, milles hinnati Eesti riigivalitsemise toimivust tervikuna. Analüüsiti nii riigi keskvalitsuse toimivust kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil avalike teenuste osutamise kvaliteedi tõstmiseks vajalikke tegevusi, organisatsioonilist korraldust ja võimalikke muutusi.Raporti põhjal tuleb Eestil liikuda ühtsema riigivalitsemise suunas. Selleks tuleb muuta keskvalitsuse tööd ja selle ümberkorraldamist paindlikumaks, parandada koostööd erinevate asutuste vahel, keskenduda senisest enam valitsuse eesmärkide ühisele elluviimisele ning leida võimalusi nii riigi kui omavalitsuste pakutavate avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks ning teenuste kvaliteedi ühtlustamiseks omavalitsustes. OECD tegi sarnase raporti Soome kohta 2010. aastal. Möödunud aasta 18. juuni kohtumisel väljendasid peaministrid Andrus Ansip ja Jyrki Katainen valmidust riigivalitsemise alaseks koostööks. Peaministrid sõlmisid ka 10. detsembril teadaolevalt maailma esimese digiallkirjastatud valitsustevahelise kokkuleppe, mille fookuses on ühine e-teenuste arendamine. Raportite koostamise protsessis korraldavad Soome, Eesti ja OECD neli ühisseminari. Esimene seminar toimub 27. veebruaril Helsingis. Töö tulemusi esitletakse 2015. aasta alguses. Eesti poole pealt juhib tööd riigikantselei. OECD raport „Ühtsema riigivalitsemise poole“: http://valitsus.ee/et/riigikantselei/oecd-raport

Kristiina Tiimus

Kommunikatsioonijuht